logo about us FAQ contact us

הוצאת מבנים מוברגים או יצוקים

caseimg
לפני - 12.05
caseimg
אחרי - 1.06
caseimg
מעקב - 5.06
נראה תהליך ריפוי ברור של העצם.
הפניה לצורך ביצוע חידוש טיפול שורש המחייב הוצאת הכתר והמבנה. המבנה מסוג פלקסיפוסט ארוך ורחב יחסית לגודל השן, מודבק היטב בקומפוזיט צמנט. לאחר פינוי זהיר של הצמנט סביב ראש הבורג לא ניתן היה להבריג את המבנה החוצה. תחת הגדלה, בוצע קידוח של המבנה עד להוצאתו המלאה תוך שמירה מירבית על קוטר התעלה והאנטומיה שלה.
טיפולי שורש חידושי טיפולי שורש
רח' המלך ג'ורג' 43, ירושלים, 94261
טלפון: 02-50-200-77
© כל הזכויות שמורות תשס"ו