logo about us FAQ contact us

הוצאת מכשירים שבורים

caseimg
לפני - 11.04
caseimg
במהלך הטיפול
caseimg
אחרי
caseimg
מעקב - 2.05
הפניה להוצאת מכשיר שבור וחידוש טיפול שורש. תהליך פריאפיקלי נראה בבירור. המכשיר הוצא בעבודה תחת הגדלה תוך שימוש במכשור. IRS הטיפול הסתיים באורך קצר מהאורך הרנטגני לאחר שלא ניתן היה להתקדם מעבר לנקודה זו.
צילום מעקב מראה ריפוי יפה של העצם סביב האפקס.
חידושי טיפולי שורש טיפול בניקובים (פרפורציות)
רח' המלך ג'ורג' 43, ירושלים, 94261
טלפון: 02-50-200-77
© כל הזכויות שמורות תשס"ו