logo about us FAQ contact us

טיפול בניקובים (פרפורציות)

caseimg
לפני - 1.04
caseimg
אחרי - 4.04
caseimg
מעקב - 5.05
בצילום ביקורת נראה כי החומר שהוחדר נספג, יש בניה של PDL חדש וריפוי יפה של העצם.
מתרפא שהגיע לעזרה ראשונה עם נפיחות מקסילרית וכאבים בשן 15. בצילום נראה שורש מפותל, בורג דנטטוס גדול ואזור רדיולוצנטי דיסטאלית לשורש קרוב לקצה הבורג. לאחר הוצאת הבורג נמצא ניקוב בשורש. לאחר מציאת התעלה וניקויה הוחדר מטאפקס לשן, שחדר גם לעצם. הפרפורציה נסתמה ב - MTA , התעלה המקורית נסתמה כרגיל.
הוצאת מכשירים שבורים  
רח' המלך ג'ורג' 43, ירושלים, 94261
טלפון: 02-50-200-77
© כל הזכויות שמורות תשס"ו